Dr hab. Wojciech Baran w zarządzie ESPD

Dr hab. Wojciech Baran, profesor UMW został wybrany jako jeden z dwóch przedstawicieli z Polski do zarządu Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Dziecięcej - European Society for Pediatric Dermatology (ESPD).

We wrześniu 2020 odbyły się wybory do zarządu Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Dziecięcej - European Society for Pediatric Dermatology (ESPD). ESPD to największe towarzystwo naukowe w Europie skupiające lekarzy zajmujących się dermatologią dziecięcą. Zostało powołane w 1984 roku przez grupę pasjonatów i obecnie ma członków we wszystkich państwach Europy oraz ściśle współpracuje ze swoim północnoamerykańskim odpowiednikiem - Society for Pediatric Dermatology (SPD).

Jednym z dwóch członków zarządu z Polski został wybrany dr hab. Wojciech Baran, profesor naszej Uczelni. Od lat zajmuje się oddziałem dermatologii Dziecięcej w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii naszej Uczelni, kierowanej przez prof. dr hab. Jacka Szepietowskiego. Poza działalnością leczniczą dr hab. Wojciech Baran zajmuje się edukacją polskich dermatologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych w zakresie dermatologii dziecięcej, a w ubiegłym roku współorganizował we Wrocławiu pierwszą konferencję ,,Skóra dziecka”, która zgromadziła ponad 500 uczestników z całej Polski.