Dr hab. Błażej Misiak - przewodniczącym panelu ekspertów NCN

Dr hab. Błażej Misiak z Katedry Psychiatrii naszej uczelni został przewodniczącym międzynarodowego panelu ekspertów NZ5 w konkursach SONATA i Preludium BIS Narodowego Centrum Nauki.

Błażej Misiak jest między innymi stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdobywcą nagrody Iuvenes Wratislaviae 2019 przyznawanej prze wrocławski oddział Polskiej Akademii Nauk, współautorem artykułów o tematyce psychiatrycznej wyróżnionych Złotą Synapsą oraz finalistą plebiscytu Supertalenty w Medycynie. W roku 2020 badania dr. hab. Błażeja Misiaka w dziedzinie psychiatrii doceniła kapituła Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”.