Dolnośląska strefa technologii biomedycznych - nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie będzie prowadziło od 8 kwietnia do 7 czerwca 2019 r. nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach „Dolnośląskiej strefy technologii biomedycznych”.

Centrum Wspierania Nauki UMW informuje, że wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” – Konkurs 1/ 4.1.1. Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój można składać poprzez system elektroniczny udostępniony przez NCBiR.

Konkurs ten skierowany jest do konsorcjów z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu to 50 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 750 tys zł. Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć 20 mln euro. W ramach projektów będą finansowane badania przemysłowe w zakresie rozwoju technologii biomedycznych.

Zakres tematyczny wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) oraz być zgodny zakresem tematycznym konkursu dostępnym na stronie internetowej NCBIR:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-1-2019/.

Więcej informacji na temat konkursu NCBiR w ramach „Dolnośląskiej strefy technologii biomedycznych” można uzyskać kierując zapytanie do dr n. med. inż. Katarzyny Skowrońskiej-Dzierzba z Sekcji Krajowych Projektów Naukowych Centrum Wspierania Nauki UMW, tel. 71 784 14 90, e-mail: spk@umed.wroc.pl.