Dolnośląscy liderzy medycyny - szansa na dofinansowanie

Rusza kolejny nabór uczestników w ramach projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej UMW ".

Jeszcze przed rozpoczęciem naboru wniosku, zaplanowano spotkania informacyjne. Edycja 2019/20202 zakłada możliwość uzyskania przez dydaktyków dofinansowania do kwoty 50 000 zł na indywidualne programy podnoszenia kompetencji. Doktoranci będą mogli ubiegać się do dofinansowanie kursów, szkoleń i wyjazdów studyjnych. Studentów ostatnich czterech semestrów każdego z kierunków studiów UMW zachęcamy do zgłaszania się na dedykowane kursy i szkolenia, które rozpoczną się niebawem. Przygotowano również ofertę staży dla studentów kierunku analityka medyczna.

Ponadto, od października uruchomiono dodatkowe godziny konsultacji z Koordynatorami poszczególnych zadań. Więcej informacji w tym: szczegółowy grafik spotkań, harmonogram rekrutacji i informacje o godzinach konsultacji z koordynatorami można znaleźć na stronie  w aktualnościach.