Dodatkowa szatnia studencka w USK na Borowskiej

W Audytorium Jana Pawła II, koło USK na Borowskiej powstała dodatkowa szatnia, dzięki której możliwe jest rozładowanie tłoku i zwiększenie bezpieczeństwa studentów przybywających na zajęcia kliniczne. 

W poniedziałek 16 listopada uruchomiona została dodatkowa szatnia dla studentów odbywających zajęcia kliniczne w USK na Borowskiej. Zlokalizowana w budynku Audytorium Jana Pawła II szatnia ma podziemne połączenie z głównym budynkiem szpitala. Studenci zostawiając odzież w szatni, otrzymują brelok umożliwiający przejście do budynku H korytarzem na poziomie -1. Podział grup klinicznych na szatnie i harmonogram korzystania z nich został ustalony przez Dział Organizacji Dydaktyki i przekazany studentom za pośrednictwem dziekanatów. 

Szatnia studencka 1
Szatnia studencka 2

To odpowiedź władz uczelni na uwagi zgłaszane przez studentów. Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar otrzymała informację od Samorządu Studentów, że pomimo dotychczasowych środków ostrożności, szatnia w USK na Borowskiej jest za mała, by pozwolić na zachowanie dystansu społecznego podczas pandemii. Pani Prorektor pojechała na miejsce, żeby zobaczyć realne warunki i podjęła decyzję o konieczności wprowadzenia zmian.

Szatnia studencka 3

Z jej inicjatywy władze administracyjne uczelni, w porozumieniu z władzami szpitala, znalazły alternatywne rozwiązanie i przeprowadziły niezbędne prace. W planowaniu i nadzorowaniu prac brali udział Kanclerz mgr Patryk Hebrowski, p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą mgr Czesław Olczyk oraz mgr inż. Sławomir Pieprzyk z Działu Serwisu Technicznego.

Szatnia studencka 3

Kilka dni zajęło opracowanie koncepcji i sprawdzenie możliwości jej realizacji w praktyce. Wybrano budynek Auli Jana Pawła II, która formalnie należy do Uczelni. Uporządkowano podziemny ciąg komunikacyjny, który łączy aulę ze szpitalem. Prace w auli obejmowały m.in. zabezpieczenie okien mleczną folią, postawienie kabin-przebieralni i zabezpieczenie pleksą miejsca pracy portiera. Aby umożliwić przejście przez zabezpieczone drzwi podziemnego korytarza, zakupiono i odpowiednio namagnesowano breloki zbliżeniowe. Całość prac zamknęła się w 2 tygodnie.

Szatnia studencka 4

Dodatkowa szatnia będzie czynna tak długo, jak będzie to potrzebne, czyli prawdopodobnie do czasu ustania pandemii.