Doceniona przez Europejskie Towarzystwo Patologów

Dr Martyna Trzeszcz - jako pierwszy patomorfolog z Polski - otrzymała prestiżową nagrodę Europejskiego Towarzystwa Patologów (ESP). Przez dwa miesiące szkolić się będzie w wysoko wyspecjalizowanym ośrodku w Wielkiej Brytanii.

To kolejny sukces zespołu prof. Michała Jelenia, kierownika Katedry Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej. Dr Martyna Trzeszcz dwumiesięczny sponsorowany specjalistyczny staż w zakresie patologii perinatalnej otrzymała w ramach programu „Giordano Fellowship”.


Będzie on realizowany w europejskim centrum zaawansowanej diagnostyki pediatrycznej i perinatalnej w Sheffield (UK).