Dni wolne za święta przypadające w soboty w 2020 r.

Zgodnie z zarządzeniem p.o. Rektora prof. Piotra Ponikowskiego, w roku 2020 w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu dniami wolnymi od pracy będą 14 sierpień 2020 roku (piątek) oraz 24 grudnia 2020 roku (czwartek).

Wspomniane dni wolne zostay wyznaczone w zamian za:

- 14 sierpień 2020 roku (piątek) za święto 15 sierpnia 2020 roku,
- 24 grudnia 2020 roku (czwartek) za święto 26 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.