DFN 2020 w wersji online

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola podjęło decyzję, że tegoroczna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbędzie się wyłącznie w formie online. Program jest aktualizowany także na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Na każdej z uczelni zbierane są aktualnie informacje o tym, które z zajęć odbędą się formie online. Program zostanie opublikowany w zmienionej formie w kolejnym tygodniu. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie DFN  lub u dr Marii Wesołowskiej - uczelnianej koordynator DFN - e-mail maria.wesolowska@umed.wroc.pl