Koordynator projektu: lek. Łukasz Gojny tel. 786 097 542 - power3.5@umed.wroc.pl do kontaktu w sprawach ogólnych projektu; powerdoktoranci@umed.wroc.pl szkolenia i stypendia dla doktorantów.
Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji studentów: lek. Karina Wrona - powerstudenci@umed.wroc.pl, tel. 786 097 375
Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji dydaktycznych: dr n med. Dagmara Gaweł – Dąbrowska powerdydaktycy@umed.wroc.pl, tel. 71 328 21 45
Koordynator ds. modułu staży: mgr Katarzyna Karłowicz – Bodalska powerstaze@umed.wroc.pl, tel.: 71 784 05 77
Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających: mgr Katarzyna Rygiel powerpracownicy@umed.wroc.pl