Cykl webinariów na temat SARS-CoV-2

Nasi eksperci przygotowali webinaria mające zwiększać aktualną wiedzę o koronawirusie. Z przeprowadzonych ankiet wynika że jest ona niewystarczająca nawet wśród studentów uczelni medycznej i personelu ochrony zdrowia.

Pierwszy z serii wykładów naszych eskpertów jest webinarium prof. Brygidy Knysz dotyczący aktualnej wiedzy na temat koronawirusa. Zarejestrowane webinarium można pobrać tutaj: https://owncloud.umed.wroc.pl/index.php/s/jJL57q2nOJacpRE