Centralny Rejestr Umów na UMW - instrukcja oraz FAQ

O dzisiaj w celu uporządkowania procesu rejestrowania zawieranych umów wprowadzony zostaje Centralny Rejestr Umów (CRU). Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z narzędzia oraz najczęstszymi pytaniami dotyczącymi CRU.

Od momentu wejścia w życie zarządzenia Rektora w sprawie utworzenia CRU wszystkie umowy  (z wyjątkami wskazanymi w zarządzeniu) powinny być rejestrowane w CRU. 
Dostęp do Rejestru mają wszyscy pracownicy przy wykorzystaniu loginu i hasła do poczty uczelnianej pod wskazanym adresem: https://www.formularze.umed.wroc.pl/centralny-rejestr-umow/ 
Umowę w CRU rejestruje jednostka organizacyjna, która inicjowała procedowanie umowy lub która odpowiada za merytoryczny  zakres obszaru, którego dotyczy przedmiot umowy. Umowę rejestruje się po jej podpisaniu przez wszystkie strony.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją:
Instrukcja korzystania z CRU w PDF 
 

Poniżej zamieszczamy najczęściej pojawiające się pytania w związku z wprowadzeniem CRU:
 

1.    Czy Centralny Rejestr Umów (CRU) dotyczy również umów podpisanych wcześniej i ciągle obowiązujących?

Obowiązek wprowadzania umów do CRU dotyczy wszystkich nowych umów i aneksów – zawieranych po wprowadzeniu w życie zarządzenia w sprawie CRU.

2.    Kto będzie odpowiedzialny za rejestrację umów?

Umowę w CRU rejestruje jednostka organizacyjna, która inicjowała procedowanie umowy lub która odpowiada za merytoryczny zakres obszaru, którego dotyczy przedmiot umowy.

3.    Czy CRU jest zgodne z RODO?

Tak – powstanie CRU było konsultowane z Inspektorem Ochrony Danych.

4.    Czy CRU obejmie także aneksy do umów już trwających?

Tak – jeśli aneks będzie zawarty po wejściu w życie zarządzenia w sprawie centralnego rejestru umów.