Cardiology Innovations Hackathon

W szranki stanęło 5 interdyscyplinarnych zespołów. Mieli 48 godzin na przygotowanie rozwiązania, które zachwyci jurorów i doprowadzi ich do zwycięstwa. Cardiology Innovations Hackathon wygrał zespół z studentkami UMW w składzie.

Głównym tematem hackathonu był problem szeroko rozumianej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. W Polsce problem ten dotyczy blisko miliona osób. Co roku stwierdza się około 220 000 nowych przypadków, nie tylko wśród seniorów, ale także ludzi w sile wieku. Szansą na ich długie życie i przeżycie jest kompleksowe podejście do leczenia, dostęp do najnowszych technologii, różnych metod terapeutycznych, rehabilitacji oraz nadzoru nad pacjentem i jego opiekunami – także w formie zdalnej opieki telemedycznej połączonej ze wsparciem typu e-coaching.
Hackhathon

Uczestnicy Hackathonu

To na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w zespole pod kierunkiem prof. Piotra Ponikowskiego powstała koncepcja spersonalizowanego e-coachingu dla pacjentów z niewydolnością serca i ich bliskich – systemu łączącego nowe technologie, medycynę, elementy psychologii i mentoringu. Problem ten uczestnikom hackathonu przybliżyła dr Agnieszka Siennicka. Natomiast problem samej choroby jaką jest niewydolność serca poruszył dr Marcin Drozd, na co dzień praktykujący w Ośrodku Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Dr Agnieszka Siennicka, lek. Marcin Drozd

Po części teoretycznej rozpoczęło się projektowanie rozwiązań, w trakcie którego uczestnicy mogą liczyć na wsparcie mentorów: lekarzy, ekspertów od relacji pacjent-lekarz, ekspertów w dziedzinie informatyki i projektowania urządzeń medycznych, programistów oraz specjalistów z zakresu prawa, marketingu i sprzedaży.
To były świetne dyskusje - przyznają mentorzy. - Dzień pracy w grupach bardzo intensywny. Zespoły zaprezentowały nam swoje spojrzenie na problem pacjentów z niewydolnością serca oraz wstępne projekty na rozwiązanie. Uległy one weryfikacji dzięki informacjom zdobytym w czasie prezentacji dr Agnieszki Siennickiej i lek. Marcina Drozda - relacjonuje dr Joanna Rydzak - kierownik Centrum Innowacji i Transferu Technologii UMW - jedna z mentorek. -  Część zaskoczyła nas pozytywnie wnikliwym i szerokim zrozumieniem tematu, dociekliwością. Rozmowynie przypominały konsultacji, lecz dynamiczną burzę mózgów. Pytania generowały kolejne pomysły. Pytali nie tylko członkowie zespołu, ale i mentorzy. Wiele do dyskusji wniosło spotkanie z pacjentami. Zespoły są bardziej i mniej odważne w zadawaniu pytań. Wyraźnie widać, że korzystają Ci, którzy pytać się nie boją, mają otwarty umysł i elastyczne podejście do tematu - podkreśla dr Rydzak.
- Mam dzieję, że hackathon zaowocuje więcej niż jednym innowacyjnym projektem. Liczę też na mieszanie się grup i współpracę między ich członkami w przyszłości. Liczę na wdrożenie przełomowego pomysłu pod szyldem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu! - konkluduje mentorka.

Uczestnicy Cardiology Innovations Hackathon

Uczestnicy Cardiology Innovations Hackathon

Uczestnicy Cardiology Innovations Hackathon

Uczestnicy Cardiology Innovations Hackathon
Najlepsza drużyna otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł, a także weźmie udział w programie akceleracyjnym prowadzonym przez organizatorów Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Grupę casusBTL - organizatorów wydarzenia. Zwycięski zespół to Anastasija Krzemińska (studentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), Paulina Horożaniecka, Kamil Krzemiński – zespół IntelMed, który stworzył aplikację będącą osobistym asystentem pacjenta. Uzasadnienie werdyktu było bardzo krótkie: ich pomysł i aplikacja były najprostsze, czyli wykorzystywały najmniej czujników, co z psychologicznego punktu widzenia jest dla pacjentów niezwykle istotne i daje poczucie komfortu.
Uczestnicy Cardiology Innovations Hackathon

Zwycięzcy konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swojego projektu w ramach Digital Cardio Area podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – największego i najważniejszego spotkania kardiologów w Polsce.

Cardiology Innovations Hackathon
Fot. Tomasz Walów
Hackathon jest częścią wydarzenia Cardiology Innovations Days 2018, na które składają się także warsztaty dla startupów oraz międzynarodowa konferencja.