Blisko 4,5 miliona złotych dla naszych naukowców

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Medycznym otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki. W sumie rozdano 463 miliony złotych, z czego blisko 4,5 miliona wykorzystają nasi badacze.

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy POLONEZ.

Wśród laureatów jest dwóch pracowników naszej Uczelni
Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel - „Rola Białka Indukowanego Prolaktyną (ang. Prolactin-Induced Protein – PIP) w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej” (1 885 870 PLN)
Dr hab. Grzegorz Sawicki - „Wielokierunkowa supresja skutków stresu oksydacyjnego w celu poprawienia funkcji skurczowej serca uszkodzonego w wyniku niedokrwienia i reperfuzji. Badania ex vivo i in vivo.” (1 340 150 PLN)

W konkursie Preludium 12 wyróżnieni zostali:
Jędrzej Grzegrzółka - „Rola ekspresji tesminy w raku niedrobnokomórkowym płuc” (150 000 PLN)
Katarzyna Kulej-Łyko - „Znaczenie odpowiedzi z chemoreceptorów obwodowych w patogenezie duszności wysiłkowej u chorych z rozkurczową niewydolnością serca” (99 600 PLN).
grafika z informacją o wynikach
Dr Tomasz Owczarek będzie realizował  w Katedrze Histologii UMW grant „The role of activated bladder stroma in the promotion and progression of bladder cancer”  (946 464 PLN). Wraca z Department of Medicine, Columbia University Medical Center, New York.
grafika z zestawieniem złożonych wniosków