Biobank UMW utrzymał certyfikat jakości

Biobank Uniwersytetu Medycznego kolejny raz z sukcesem przeszedł audyt nadzoru jednostki certyfikującej BSI Group. Audytorzy nie wskazali żadnej niezgodności, co tylko potwierdza, że pracujemy w odpowiednio wysokich standardach jakości.

1 lutego 2021 Biobank Uniwerasytetu Medycznego we Wrocławiu, po kolejnym audycie, otrzymał rekomendację do kontynuacji certyfikatu wdrożonego SZiZJ na zgodność z normą Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Biobank UMW jest jak dotąd jedynym polskim biobankiem w strukturach BBMRI-ERIC, który posiada certyfikat jakości wydany przez jednostkę notyfikującą. Jest także jedynym polskim biobankiem, który przeszedł pozytywnie audyt jakości na zgodność z wytycznymi BBMRI-ERIC nadzorowany przez Dyrektora ds. Jakości w BBMRI-ERIC i w tej chwili oczekuje na nadanie tzw. znaku jakości BBMRI-ERIC. Tym samym staniemy się pierwszym Biobankiem w całej europejskiej infrastrukturze spełniającym najwyższe wymagania jakościowe stawiane jednostkom biobankującym należącym do BBMRI-ERIC.

Finalnym krokiem związanym z potwierdzeniem kompetencji będzie przystąpienie do programu akredytacyjnego, który będzie organizowany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wymagań EN-ISO 20387:2020 Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking. Norma wskazuje ogólne wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności i spójnego działania biobanków, w tym także wymagania dotyczące kontroli jakości.