Bieg Uniwersytetu Medycznego
29 września 2018
fot. Adam Zadrzywilski