BG udostępniła dostęp do nowych baz naukowych

Biblioteka Główna UMW poleca nowe bazy i kolekcje w dostępach testowych. Udostępnione bazy można odwiedzać do 18 maja (SAGE), 19 maja (VISIBLE BODY), 18 czerwca (GIDEON, VISUAL Dx, LWW-HEALTH LIBRARY) i 19 czerwca (czasopisma ASN).

W oferowanych przez Bibliotekę Główną UMW bazach znajdują się:

GIDEON – Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network
- dostęp do 18.06.2021
Unikalna baza poświęcona wykrywaniu, profilaktyce i edukacji w zakresie chorób zakaźnych. Jest to profesjonalne źródło informacji dla każdego, kto zajmuje się tą dziedziną nauki: klinicystów, naukowców, dydaktyków i farmaceutów. To multimedialne narzędzie zawiera aktualne informacje i wizualne narzędzia do diagnozowania chorób i śledzenia najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu chorób zakaźnych. Jest to również źródło wiedzy, dla wszystkich zajmujących się mikrobiologią. Zawiera listę typowych testów laboratoryjnych i cech fenotypowych dla szerokiej gamy bakterii, wirusów, grzybów i innych patogenów. Baza jest bardzo często aktualizowana.

VISUAL Dx – lider w dokładności diagnostycznej
- dostęp do 18.06.2021 
VisualDx® umożliwia szybkie wyszukiwanie spośród ponad 40 000 obrazów różnych symptomów chorób lub wytycznych postępowania terapeutycznego, pułapek diagnostycznych i nie tylko – pomagając jego użytkownikom w tworzeniu w ciągu kilku sekund niestandardowego diagnozowania różnicowego dla konkretnego pacjenta. VisualDx to jedyne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc odpowiedzieć na pytania diagnostyczne podczas pracy z pacjentem. Jest to zdefiniowanie na nowo „wsparcia diagnostycznego”, w celu dokładniejszego i bardziej świadomego podejmowania decyzji terapeutycznych w miejscu opieki zdrowotnej. Użytkownicy mogą wprowadzać specyficzne dla pacjenta symptomy, aby budować niestandardową diagnozę różnicową podczas wywiadu z pacjentem.

Interaktywny atlas anatomii VISIBLE BODY
- dostęp do 19.05.2021
Interaktywny atlas pozwalający na powiększanie i obracanie modeli anatomicznych oraz animacje ułatwiające zrozumienie pracy mięśni. Zawiera on blisko pół tysiąca modeli anatomicznych, operuje mianownictwem angielskim i łacińskim, definicjami wraz z krótkim opisem oraz licznymi testy. Zawiera informacje z zakresu anatomii patologicznej, a także filmy obrazujące podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Dostęp do atlasu 3D obejmuje następujące moduły:

  • Human Anatomy Atlas,
  • Muscle Premium,
  • Physiology Animations.

Kolekcje e-booków LWW-HEALTH LIBRARY
- dostęp do 18.06.2021
Physical Therapy: Ta obszerna kolekcja zawiera 23 podstawowe podręczniki dla studentów i praktyków fizjoterapii – wraz z 350 filmami obejmującymi kontrolę motoryczną, kinezjologię, metody terapeutyczne i ocenę stanu pacjenta. Wśród książek w kolekcji znajdują się: – Motor Control, Musculoskeletal Assessment, Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain

Board Review Series: Kolekcja, która ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy związanej z sytuacjami klinicznymi i koncentruje się na treściach, które studenci powinni znać na egzaminach , obejmując materiały wymagane na egzaminie USMLE Step 1. Kolekcja dostarcza treści w łatwym do przyswojenia formacie konspektu zawierającego pytania przeglądowe z towarzyszącymi odpowiedziami i szczegółowe wyjaśnienia, egzaminy z rozdziałów i kompleksowe badanie każdego tekstu, ilustracje, zdjęcia i tabele. Zawiera między innymi Fix: BRS Neuroanatomy.

Clerkship Collection: Kolekcja książek i materiałów multimedialnych przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz rezydentów. W kolekcji znajduje się między innymi seria książek Step-Up przygotowujących do egzaminów USMLE.

Zasoby brytyjskiego wydawnictwa SAGE
- dostęp do 18.05.2021
SAGE Research Methods: Medicine & Health: Baza wiedzy obejmująca podstawowe badania kliniczne i epidemiologiczne, zarówno interwencyjne, jak i obserwacyjne, a także przegląd systematyczny i metaanalizę. Przykładowe badania obejmują wszystkie główne specjalności medyczne, a także badania dotyczące zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, stomatologii, polityki zdrowotnej i usług. Zawarte w bazie studia przypadków, opracowane przez specjalistów, koncentrują się na projektowaniu badań, wyborze metod i ich zastosowaniu.

SAGE Video Nursing: Ponad 75 – godzinna kolekcja wideo dostosowana do nauki z dziedziny pielęgniarstwa na poziomie licencjackim i magisterskim. Wspiera ona rozwijanie umiejętności wykraczające poza standardowe umiejętności w tej dziedzinie. Zawarte są w niej demonstracje, samouczki i filmy przedstawiające praktykę pielęgniarską.

SAGE Journals: Kolekcja czasopism elektronicznych zawierająca m.in. różnoraką tematykę związaną medycyna i naukami pokrewnymi.

Czasopisma American Society of Nephrology
- dostęp do 19.06.2021
Kidney 360
Journal of American Society of Nephrology
Clinical Journal of American Society of Nephrology