BEZPIECZNY WROCŁAW: w stronę lepszej współpracy służb

– Sukcesu nie można odnieść pojedynczo - najważniejsza jest współpraca – mówił dr hab. Jacek Smereka na otwarciu konferencji BEZPIECZNY WROCŁAW, która zgromadziła służby zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom miasta.

Uczestnicy spotkania zorganizowanego z inicjatywy Zakładu Ratownictwa Medycznego naszej uczelni mogli poznać szczegóły działalności jednostek Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, Grupy Ratownictwa Medycznego PCK „Wrocław”, Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej, OSP Starówka, OSP JRS Wrocław, Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Straży Miejskiej.

Bezpieczny Wrocław 1

Jak podkreślał przewodniczący komitetu naukowego konferencji dr Paweł Gawłowski, przyszłej, lepszej współpracy służy fakt, że wśród zebranych dominowały znajome twarze. – Znamy się, co sprzyja skutecznemu współdziałaniu i sprawia, że mieszkańcy Wrocławia mogą czuć się bezpieczni – mówił. – Liczę na owocne dyskusje, również o sprawach bieżących, w tym o koronawirusie, który zaprząta uwagę opinii publicznej i mediów.

Bezpieczny Wrocław 2

Tymi słowami dr Gawłowski zapowiedział wystąpienie doktora Pawła Wróblewskiego, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz adiunkta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego naszej uczelni. Wygłosił on krótkie wystąpienie na temat aktualnego stanu wiedzy na temat wirusa 2019-nCoV. Przypomniał, że koronawirusy nie są niczym nowym, jednak w wyniku mutacji stają się potencjalnie groźne dla ludzi, co w połączeniu z rosnąca mobilnością może prowadzić do szeroko zakrojonych epidemii. – W tej sytuacji niezwykle istotna jest rola mediów, które muszą dostarczać odbiorcom rzetelnych informacji na temat zagrożeń, a jednym z zadań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest ich udzielanie – mówił.

Bezpieczny Wrocław 3
Bezpieczny Wrocław 4
Na dzień dzisiejszy, tj. 7 lutego 2020 r., na całym świecie odnotowano niemal 30 tys. zachorowań i 565 przypadków śmierci z tego tytułu – wszystkie poza jednym zgonem wystąpiły w Chinach. Zakres wirusa 2019 nCov obecnie jest większy niż SARS, którego epidemia również rozpoczęła się w Chinach kilka lat temu, jednak śmiertelność z jego tytułu jest znacznie niższa i obecnie nie przekracza 2 proc. – Na ten moment nie ma powodów do paniki, choć oczywiście powinniśmy wiedzieć, jak postępować, gdy wirus realnie zagrozi naszemu bezpieczeństwu. Póki co jednak to rodzina grypa stanowi stosunkowo większe zagrożeniem od koronawirusa z Wuhan – zakończył.

Bezpieczny Wrocław 5
Bezpieczny Wrocław 6
Kolejne wystąpienia przedstawicieli służb służyły przede wszystkim przedstawieniu zasad ich działalności oraz sfer, w których mogą zapewniać pomoc mieszkańcom lub wspierać inne jednostki związane z bezpieczeństwem.

Organizatorem spotkania był Zakład Ratownictwa Medycznego działający na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego wydarzenia był kierownik Zakładu dr hab. Jacek Smereka, nnatomiast Komitetem Naukowym kierował dr Paweł Gawłowski. To pierwsze tak duże wydarzenie skupiające specjalistów jednostek zawodowych, ochotniczych oraz miejskich.