Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Trwają zapisy na bezpłatne kursy Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I oraz cz. II realizowane w ramach projektu "Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej". Zajęcia ruszą 7 września 2018r.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu najbliższa grupa rozpocznie zajęcia 7 września 2018 r. w ramach kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I (harmonogram w załączeniu). W ramach kursu każda osoba otrzyma dostęp do platformy e-learningowej zawierającej nowoczesne materiały dydaktyczne (e-wykłady oraz filmy instruktażowe).

Aby uczestniczyć w zajęciach należy wypełnić formularz zgłoszenia:  (tylko 1 i 2 strona) i wraz z kopią prawa wykonywania zawodu oraz dyplomami (ukończenia studiów/specjalizacji) przesłać na adres: Biuro Projektów, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-360 Wrocław.

UWAGA! Konieczne jest równoczesne zapisanie się na kurs w systemie SMK (smk.ezdrowie.gov.pl)

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń oraz pobrania formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej projektu.