Błażej Misiak wśród Supertalentów w Medycynie 2018

Dr Błażej Misiak, związany z Katedrą Genetyki naszej uczelni, został jednym z 10 laureatów tegorocznej edycji plebiscytu Supertalenty w Medycynie, organizowanego przez redakcję "Pulsu Medycyny", który promuje liderów młodego pokolenia lekarzy. 

O tytuły Supertalentów w Medycynie 2018 rywalizowało kilkudziesięciu lekarzy i absolwentów kierunków pokrewnych medycynie związanych z ośrodkami akademickimi i szpitalami klinicznymi w calej Polsce. Przy dokonaniu wyboru laureatów jury brało pod uwagę dorobek naukowy kandydatów, perspektywy rozwoju oraz ich zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej. 

Błażej Misiak Supertalenty w Medycynie

W gronie laureatów znalazł się dr Błażej Misiak związany z Katedrą i Zakładem Genetyki, gdzie koncentruje się na badaniach nad genetyką zaburzeń psychotycznych, w tym schizofrenii. W roku 2017, jako jeden ze współautorów, otrzymał nagrodę "Złota Synapsa", przyznaną za najbardziej znaczący artykuł o tematyce psychiatrycznej autorstwa naukowców pracujących w Polsce („Toward a unified theory of childhood trauma and psychosis: A comprehensive review of epidemiological, clinical, neuropsychological and biological findings”). Również w tym samym roku zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Od 2016 roku prowadzi grant Ministerstwa Nauki Iuventus Plus poświęcony zrozumieniu epigenetycznych i biologicznych mechanizmów traumy wczesnodziecięcej w psychozach i grupach ryzyka psychozy. Dr Misiak uczestniczy także w projekcie Narodowego Centrum Nauki dotyczącym poszukiwania psychologicznych predyktorów przejścia z prodromalnego stanu psychozy do pełnoobjawowej psychozy. W roku 2014 został stypendystą programu START prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.