Apel rektorów uczelni medycznych w sprawie szczepień

Rektorzy Uczelni Medycznych zaapelowali o zachowanie rozwagi w publicznych wypowiedziach dotyczących epidemii COVID-19 oraz szczepień, podkreślając, że są one rekomendowaną przez autorytety naukowe metodą profilaktyki zachorowań.

Stanowisko Rektorów Uczelni Medycznych w sprawie rozwagi w wypowiedziach na temat epidemii COVID-19
oraz roli szczepień na grypę

W ostatnim czasie z dużym niepokojem obserwujemy wypowiedzi niektórych polityków na temat sukcesu w walce z epidemią COVID i rychłej perspektywie końca epidemii.

W imieniu środowiska uczelni medycznych pragniemy zwrócić uwagę, że stwierdzenia o przezwyciężeniu epidemii w Polsce i mniejszej aktywności wirusa odpowiedzialnego za infekcje COVID-19 w okresie letnim są zdecydowanie przedwczesne i wprowadzają opinię publiczną w błąd, co może skutkować znacznym zwiększeniem liczby przypadków i doprowadzić do kolejnych tragedii.

Aktualnie jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania COVID-19 jest utrzymywanie dystansu społecznego, stosowanie środków ochrony dróg oddechowych, szczególnie w pomieszczaniach zamkniętych oraz badania molekularne w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich obywateli naszego kraju o przestrzeganie powyższych zasad.

Ponadto, pragniemy podkreślić, że szczepienia na grypę są uznaną i rekomendowaną przez autorytety naukowe metodą profilaktyki zachorowań i w istotny sposób zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu grypy.

Prosimy także o rozwagę i odpowiedzialność w wypowiedziach oraz zachowaniach osób mających duży wpływ na opinię publiczną, a w szczególności przedstawicieli rządu, parlamentu, mediów i pracowników systemu opieki zdrowotnej.

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki – Prorektor ds. Collegium Medicum
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski – Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski – p.o. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prof. dr ha. Andrzej Drop – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Jacek Manitius – Prorektor ds. Collegium Medicum
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kraków, 14 lipca 2020 roku