Akredytacja Medical Council of Thailand dla Wydziału Lekarskiego

Daleki Wschód, decyzją Dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Małgorzaty Sobieszczańskiej, śladem innych uczelni medycznych w Polsce, stał się nowym obszarem pozyskiwania studentów kształconych w języku angielskim.  

Wielomiesięczne przygotowania i negocjacje zespołu z English Division  uwieńczone zostały właśnie sukcesem w postaci uzyskania akredytacji  The Medical Council of Thailand. Otwiera ona możliwość rekrutowania studentów z Tajlandii. Akredytacja została udzielona Wydziałowi Lekarskiemu do roku 2024.

W listopadzie 2018 r. gościliśmy delegację władz Medical Council of Thailand, która bardzo szczegółowo zapoznała się z programem 6-letnich studiów na kierunku lekarskim i warunkami kształcenia studentów zagranicznych na Wydziale Lekarskim. Udzielona akredytacja zatwierdza zarówno program kształcenia, jak i bazę kliniczną, w której studenci realizują część praktyczną edukacji. Już w toczącej się obecnej rekrutacji English Division spodziewamy się napływu kandydatów z tego odległego kraju. 

List akredytacyjny the Medical Council of Thailand