AkcjAEDukacyjna - UMED dla serca

Wydział Nauk o Zdrowiu po raz kolejny podejmuje inicjatywę edukacyjną na rzecz wspomagania zdrowia i życia oraz upowszechniania wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy pod hasłem  „akcjAEDukacyjna – UMED dla serca”. 

Projekt obejmuje następujące działania:

  1. Umieszczenie w budynkach WNoZ, przy ulicy Bartla 5, Parkowej 34 oraz Grunwaldzkiej 2, ogólnodostępnych defibrylatorów AED wraz z apteczkami pierwszej pomocy,
  2. Wydanie w formie folderu instrukcji użytkowania urządzeń, możliwej do pobrania ze strony internetowej WNoZ (https://www.wnoz.umed.wroc.pl/sites/default/files/struktura/administracj...)
  3. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla wszystkich pracowników WNoZ, w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów AED (terminarz szkoleń zostanie przygotowany przez wydziałowego koordynatora projektu).

Wydziałowym koordynatorem projektu jest: dr Paweł Gawłowski, adiunkt w Katedrze Ratownictwa Medycznego.

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia awarii urządzeń, można kierować na adres mailowy: pawel.gawlowski@umed.wroc.pl.