Absolwentówka Wydziału Nauk o Zdrowiu.
6 grudnia 2019 r.
fot. Tomasz Walów