Absolwentówka Wydziału Lekarskiego.
15 listopada 2019 r.
fot. Tomasz Walów