Absolwentówka na Stomatologii.
30 września 2019 r.
Fot. Tomasz Walów