Absolwentówka na farmacji
17 maja 2019 r.
fot. Adam Zadrzywilski