3. Saksońsko-Polski Dzień Innowacji

Spotkanie ma służyć pogłębieniu transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem. W ramach dwudniowego spotkania zaprezentowane zostaną najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii z Polski i Niemiec. 

W jaki sposób trendy zrównoważonego rozwoju wpływają na przemysł Europy Środkowej? Jak MŚP mogą sprostać wyzwaniom zmieniających się rynków i przełomowych technologii i jaki jest potencjał innowacyjny długoterminowej współpracy między sektorem badań i przemysłu, zwłaszcza dla MŚP? Na te i inne pytania odpowiadać będą uczestnicy 3. Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji, który odbędzie się od 7 do 8 listopada 2019 r. na Politechnice Wrocławskiej w Budynku H14, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 40.

Tegoroczny Dzień Innowacji postrzegany jest jako ugruntowana platforma dyskusyjna dla transgranicznego transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i przemysłem, a także polityką i społeczeństwem. Oferuje forum wyznaczające nowe trendy w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju produktów,
w szczególności w zakresie oszczędności zasobów i energii.

W przyszłości zrównoważony rozwój będzie w coraz większym stopniu siłą napędową innowacji. W ramach Dnia Innowacji omówione zostaną sposoby wykorzystania globalnych wyzwań jako okazji do trwałej poprawy i wzmocnienia naszej konkurencyjności w Europie Środkowej.

Agenda 3. Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji

Organizatorami wydarzenia są Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia, Transfer Office Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Politechnika Wrocławska oraz Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA). Spotkanie odbywa się pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Więcej informacji: https://pl.xborderinnovation.eu/