3. rok działania UTW uroczyście zakończony

W uroczystości wzięła udział zdecydowana większość ze 140 aktywnych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Razem z nimi świętowały władze UMW i przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku przy innych uczelniach wyższych we Wrocławiu.

Na frekwencję studentów nie można było narzekać przez cały rok akademicki. Wyniosła aż 75%. Po 60 godzinach zajęć programowych i 80 godzinach zajęć dodatkowych nadszedł czas na uroczyste pożegnanie.

- Cieszymy się, że udało się nam wdrożyć dobrą ideę utworzenia UTW i żałujemy, że mogliśmy w tym roku zaprosić tak niewielu uczestników – mówił otwierając uroczystość JM prof. Marek Ziętek.

- Kończymy dopiero 3. rok działalności, co oznacza, że jesteśmy bardzo młodą uczelnią. Dziękuję obecnej z nami dr Walentynie Wnuk za zaszczepienie we mnie idei UTW – mówił prof. Michał Jeleń – pełnomocnik rektora ds. UTW.

- Wszystko przed Państwem. Teraz wakacje, pamiętajcie o aktywności ruchowej, a w październiku wróćcie, bo czekamy na Państwa z otwartymi ramionami – przypominała prof. Małgorzata Sobieszczańska.


Fot. Tomasz Walów

Podziękowania ze strony władz i studentów powędrowały przede wszystkim do głównych prowadzących zajęcia dydaktyczne: dr Żanetty Kaczmarek, mgr Danuty Wiśniewskiej i dr Anny Sladek. Samorząd Studentów UTW dziękował również pracownikom administracyjnym za ciepło, poświęcenie i uśmiech.
W tym roku poza zaplanowanymi wykładami pracownicy przygotowali również prelekcje okolicznościowe, naukę języków obcych, zajęcia wspierające rozwój kultury fizycznej i spotkania międzypokoleniowe ze studentami Wydziału Lekarskiego UMW. Z inicjatywy samych studentów zawiązały się sekcje i koła zainteresowań.


Fot. Tomasz Walów

Centralnym wydarzeniem było wręczenie certyfikatów ukończenia roku akademickiego 2018/2019, którego osobiście dokonali JM prof. Marek Ziętek i prof. Michał Jeleń.
Po nim nastąpiła część artystyczna. Sekcja kulturalna UTW przygotowała z okazji nadchodzących Zielonych Świątek, atrakcyjną prelekcję dotyczącą tradycji ludowych, związanych z tym okresem, przeplataną recytacją wierszy.


Fot. Tomasz Walów

Uroczystość zakończył występ Orkiestry Uniwersytetu Medycznego, nagrodzony owacją na stojąco. Zespół wykonał 2 utwory młodych współczesnych twórców i otrzymał zaproszenie na inauguracje kolejnego roku akademickiego UTW.

Galeria zdjęć