20. edycja programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet, które dokonują przełomowych odkryć. Organizatorzy programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki zapraszają młode badaczki do udziału w konkursie stypendialnym. 

Wszystkie zainteresowane badaczki zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji do 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań, dorobek naukowy oraz plany na ich rozwój. Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Nowością od 20. edycji konkursu jest prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowy rok przypadający na każde dziecko. Kandydatki te zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia konkursowego zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim.

Wysokość stypendiów

17-osobowe Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród nadesłanych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom:

3 stypendia habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł,
2 stypendia doktoranckie – w wysokości 30 000 zł,
1 stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł.

Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej.

Nabór zgłoszeń do 20. edycji programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki potrwa do 30 kwietnia br.

L'oreal