Żałobne posiedzenie Senatu

29 stycznia o godz. 8.45 zaplanowano żałobne posiedzenie Senatu poświęcone pamięci prof. Wandy Dobryszyckiej - wieloletniej kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej WF oraz doktor honoris causa UMW.