Sekcja Serwisu Sprzętu i Wsparcia Użytkowników - Naprawa i serwis

Wszelkie sprawy związane z potrzebą napraw sprzętu znajdującego się na gwarancji (takiego jak komputery stacjonarne, monitory, notebooki, tablety, skanery, zasilacze UPS, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) należy zgłaszać pod numer 71 784 11 88 lub na adres mailowy zestawy@umed.wroc.pl.

Sprawy związane z potrzebą napraw podzespołów i akcesoriów komputerowych objętych gwarancją należy zgłaszać pod numer 71 784 11 03 lub poprzez przekazanie do CI wypełnionego formularza „Naprawa, zakup części”, znajdującego się pod adresem https://www.umed.wroc.pl/ci-formularze z adnotacją „zgłoszenie gwarancyjne”

Sprawy związane z naprawą pogwarancyjną sprzętu komputerowego należ zgłaszać pod numer 71 784 11 02 lub poprzez przekazanie do CI wypełnionego formularza „Naprawa, zakup części”, znajdującego się pod adresem https://www.umed.wroc.pl/ci-formularze