Centrum Wspierania Nauki

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 20

Godziny pracy:
Poniedziałek  - 7:30-15:30
Wtorek - praca wewnętrzna działu (dyżur telefoniczny)
Środa - 7:30-15:30
Czwartek - 7:30-15:30
Piątek - 7:30-15:30
 

Kierownik
mgr inż. Agnieszka Skotarczyk
tel.: 71 784 17 86
e-mail: agnieszka.skotarczyk@umed.wroc.pl

Z-ca kierownika
mgr Magdalena Jakubowicz
tel.: 71 784 16 66
e-mail: magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl

W ramach Centrum funkcjonują:
1) Sekcja Krajowych Projektów Naukowych,
2) Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych.
3) Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

Sekcja Krajowych Projektów Naukowych

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 20/21
tel.: 71 784 10 33, 71 784 10 32
 

Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 23/24
tel.: 71 784 14 92, 71 784 00 34

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 22
tel. 71 784 11 48
www.citt.umed.wroc.pl

04.05.2020