Centrum Wspierania Nauki

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 20
tel.: 71 784 10 32, 71 784 00 14
faks: 71 784 10 59

Godziny pracy:
Poniedziałek  - 7:30-15:30
Wtorek - praca wewnętrzna działu (dyżur telefoniczny)
Środa - 7:30-15:30
Czwartek - 7:30-15:30
Piątek - 7:30-15:30
 

Kierownik
mgr inż. Agnieszka Skotarczyk
tel.: 71 784 17 86, faks 71 784 10 59
e-mail: agnieszka.skotarczyk@umed.wroc.pl

Z-c kierownika
mgr Magdalena Jakubowicz
tel.: 71 784 16 66, faks 71 784 10 59
e-mail: magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl

W ramach Centrum funkcjonują:
1) Sekcja Krajowych Projektów Naukowych,
2) Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych.
3) Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

Sekcja Krajowych Projektów Naukowych,

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 20
tel.: 71 784 10 33, 71 784 00 14
faks: 71 784 10 59
 

Sekcja Międzynarodowych Projektów Naukowych

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 25
tel.: 71 784 14 92, 71 784 00 34
faks: 71 784 10 59

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Budynek Rektoratu, pokój 22
tel. 71 784 11 48
fax: 71 784 16 69
www.citt.umed.wroc.pl

04.12.2018