Biuro Rektora

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
e-mail: rektor@umed.wroc.pl

Kierownik
mgr Monika Zawisza
tel.: 71 784 10 01
faks: 71 784 01 09
e-mail: monika.zawisza@umed.wroc.pl

W skład Biura wchodzą:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki
Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni

05.08.2020