Biuro Rektora

Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
e-mail: rektor@umed.wroc.pl

Kierownik
mgr Marta Szot-Masłowska
tel.: 71 784 10 01
faks: 71 784 01 09
e-mail: marta.szot-maslowska@umed.wroc.pl

W skład Biura wchodzą:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki
Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni

27.05.2016