Biuro Audytu Wewnętrznego - kompetencje

Do zadań Audytu Wewnętrznego należy:

  • przeprowadzanie zadań audytowych o charakterze zapewniającym i doradczym, monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających, na podstawie rocznego planu audytu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
  • ocena systemu kontroli zarządczej w badanych obszarach,
  • przedstawianie wniosków i rekomendacji mających na celu wprowadzenie usprawnień w funkcjonowaniu Uczelni.
14.05.2019