Informacje dla studentów

Instrukcja wykonania zielnika.
Regulamin ćwiczeń z botaniki farmaceutycznej w Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej.
Regulamin realizacji prac dyplomowych w Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej od roku akademickiego 2017/2018.
Regulamin rekrutacji na realizację pracy magisterskiej w Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej od roku 2018/19.