Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - pracownicy

Adiunkci

dr Anna Jezierska-Domaradzka
tel.: 71 7840500
e-mail: anna.jezierska-domaradzka@umed.wroc.pl

dr Sylwia Zielińska
tel.: 71  784 05 01
e-mail: sylwia.zielinska@umed.wroc.pl

dr Sylwester Ślusarczyk
tel.: 71 784 05 02
e-mail: sylwester.slusarczyk@umed.wroc.pl

dr Izabela Nawrot-Hadzik
tel.: 71 784 05 02
e-mail: izabela.nawrot-hadzik@umed.wroc.pl
 

Wykładowcy
dr Dorota Woźniak (starszy wykładowca)
tel.: 71 784 04 99
Asystenci

mgr Weronika Kozłowska
tel.: 71 784 05 01
e-mail: weronika.kozlowska@umed.wroc.pl

mgr inż. Renata Abel
tel.: 71 784 05 02
e-mail: renata.abel@umed.wroc.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

dr Agata Janik-Polanowska
tel. 71 784 05 03
e-mail: agata.janik-polanowicz@umed.wroc.pl

inż. Marcin Surma
tel.: 71 784 05 03
e-mail: marcin.surma@umed.wroc.pl

Barbara Dziubak
tel.: 71 784 05 03
e-mail: barbara.dziubak@umed.wroc.pl
 


Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław
Budynek II, IV piętro

p.o. Kierownika Zakładu
Adiunkt
dr Monika Bielecka
tel.: 71 784 05 00
e-mail: monika.bielecka@umed.wroc.pl

Asystenci
mgr Bartosz Pencakowski
tel.: 71 784 04 62
e-mail: bartosz.pencakowski@umed.wroc.pl

mgr Marta Stafiniak
tel.: 71 784 05 00
e-mail: marta.stafiniak@umed.wroc.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Patrycja Szewiało
e-mail: patrycja.szewialo@umed.wroc.pl

 

Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych

Al. J. Kochanowskiego 10-12, 51-601 Wrocław
tel.: 71 3482829, faks: 71 3479067
 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych
mgr inż. Agata Biernat
tel.: 71 348 29 42
 
mgr inż. Katarzyna Hage
tel.: 71 348 28 29
 
mgr Joanna Jaśpińska
tel.: 71 348 29 42
 
mgr inż. Małgorzata Stachura
 
inż. Marek Surma
tel.: 71 348 29 42
e-mail: marek.surma@umed.wroc.pl
 
mgr Grzegorz Wójcik
tel.: 71 348 28 29
e-mail: grzegorz.wojcik@umed.wroc.pl
 
Pracownicy zatrudnieni w ramach SPUB-u
mgr Anna Pawlikowska
tel.: 71 348 29 42
 
mgr Klaemens Jakubowski
tel.: 71 348 28 29
28.01.2016