UWAGA

Przed złożeniem wniosku  proszę zapoznać się z „Procedurą ochrony danych osobowych
w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” i uwzględnić zawarte w tym dokumencie zalecenia.
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/94-2018/3643-nr-93-xv-r-2018-wprowadzenie-polityki-ochrony-danych-osobowych
(załącznik nr 5 do zarządzenia nr 93/XVR/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2018 r.)

 

Wykaz wymaganych dokumentów

I. Prowadzone w Uczelni niekomercvjne własne badania naukowe

II. Zastosowanie leku poza wskazaniami rejestracyjnymi

III. Sponsorowane badania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
Badania produktów leczniczych

Badania wyrobów medycznych