Aktualności

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zatrudni na umowę-zlecenie referenta Sekretariatu.
Wymiar zatrudnienia - 36 godzin miesięcznie (2 razy w tygodniu po 4 godziny w godzinach przedpołudniowych).
Wynagrodzenie oferowane przez Uczelnię: 20-25 zł za godzinę brutto. Składka ZUS opłacana będzie przez zleceniodawcę.
Pożądane umiejętności - doświadczenie administracyjne, biegła obsługa pakietu Microsoft Office, rzetelność, kreatywność, łatwość uczenia się nowych zadań, kultura w kontaktach z kontrahentami Komisji.
Zatrudnienie do końca obecnej kadencji Komisji, tj. do 31 grudnia 2020r.
Osoby zainteresowane proszone są do kontakt z Sekretariatem Komisji Bioetycznej.


W okresie wakacyjnym, w terminie od 19 lipca do 5 sierpnia sekretariat Komisji Bioetycznej będzie nieczynny.
Wnioski można składać  we wtorki i piątki w godzinach 10.00  -12.00


Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zatrudni na umowę-zlecenie referenta Sekretariatu.

Wymiar zatrudnienia - 36 godzin miesięcznie (2 razy w tygodniu po 4 godziny w godzinach przedpołudniowych). Wynagrodzenie oferowane przez Uczelnię: 20-25 zł za godzinę brutto. Składka ZUS opłacana będzie przez zleceniodawcę.

Pożądane umiejętności - doświadczenie administracyjne, biegła obsługa pakietu Microsoft Office, rzetelność, kreatywność, łatwość uczenia się nowych zadań, kultura w kontaktach z kontrahentami Komisji.

Zatrudnienie do końca obecnej kadencji Komisji, tj. do 31 grudnia 2020r.

Osoby zainteresowane proszone są do kontakt z Sekretariatem Komisji Bioetycznej.


Prosimy, aby do  wniosków dotyczących wydania przez Komisję Bioetyczną opinii
o badaniach realizowanych w ramach działalności statutowej Uczelni dołączyć kopię pisma prorektora ds. nauki wymieniającego  zakwalifikowanie do realizacji projektu finansowanego z tej działalności bądź odpowiednie zaświadczenie Centrum Wspierania Nauki.
Wnioski dotyczące projektów realizowanych poza działalnością statutową należy przed złożeniem do Komisji zarejestrować w Centrum Wspierania Nauki Uczelni.
 
Projekty będące podstawą wniosków o granty Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej a także  innych podmiotów  powinny być zaopiniowane przez Komisję Bioetyczną przy UM po ich zatwierdzeniu.
Wnioski składane  na drukach innych niż obowiązujące, nie będą przyjmowane.
Spełnienie powyższych wymogów znacznie ułatwi i przyspieszy procedurę wydawania przez Komisję opinii w wyżej wymienionych sprawach.

Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Jan Kornafel


Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej w 2020 roku
  • 23 stycznia
  • 20 lutego
  • 19 marca
  • 23 kwietnia