Aktualności

W okresie wakacyjnym, w terminie od 19 lipca do 5 sierpnia sekretariat Komisji Bioetycznej będzie nieczynny.
Wnioski można składać  we wtorki i piątki w godzinach 10.00  -12.00


Prosimy, aby do  wniosków dotyczących wydania przez Komisję Bioetyczną opinii
o badaniach realizowanych w ramach działalności statutowej Uczelni dołączyć kopię pisma prorektora ds. nauki wymieniającego  zakwalifikowanie do realizacji projektu finansowanego z tej działalności bądź odpowiednie zaświadczenie Centrum Wspierania Nauki.
Wnioski dotyczące projektów realizowanych poza działalnością statutową należy przed złożeniem do Komisji zarejestrować w Centrum Wspierania Nauki Uczelni.
 
Projekty będące podstawą wniosków o granty Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej a także  innych podmiotów  powinny być zaopiniowane przez Komisję Bioetyczną przy UM po ich zatwierdzeniu.
Wnioski składane  na drukach innych niż obowiązujące, nie będą przyjmowane.
Spełnienie powyższych wymogów znacznie ułatwi i przyspieszy procedurę wydawania przez Komisję opinii w wyżej wymienionych sprawach.

Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Jan Kornafel

 

 

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej w 2019 roku

 • 24 stycznia
 • 21 lutego zmiana na 28 lutego
 • 21 marca zmiana na 28 marca
 • 18 kwietnia
 • 23 maja
 • 13 czerwca zmiana na 27 czerwca
 • 26 września
 • 24 października
 • 28 listopada
 • 19 grudnia

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej w 2020 roku
 • 23 stycznia
 • 20 lutego
 • 19 marca
 • 23 kwietnia