Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
tel.: 71 784 10 14, 71 784 17 10,
faks: 71 784 01 20
bioetyka@umed.wroc.pl

Siedziba:
Rektorat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Pasteura 1
parter pok. 5

Przewodniczący Komisji:
prof. dr hab. Jan KORNAFEL

godziny przyjęć przewodniczącego Komisji:
czwartek: 10.00 - 11.00

Sekretariat:
Bogusława Woźniak - główny specjalista
mgr Bronisława Elżbieta Załustowicz - główny specjalista

godziny przyjęć:
przyjmowanie wniosków oraz wydawanie opinii odbywa się codziennie w godz.11.00-13.00.
Ze względu na nawał pracy prosimy o ścisłe przestrzeganie godzin przyjęć.