Adiunkci
dr Krzysztof Gołąb
tel.: 71 784 03 03
e-mail: krzysztof.golab@umed.wroc.pl
 
dr hab. Jolanta Zuwała-Jagiełło
tel.: 71 784 03 03
e-mail: jolanta.zuwala-jagiello@umed.wroc.pl

dr Bogusława Konopska
tel.: 71 784 03 03
e-mail: boguslawa.konopska@umed.wroc.pl

dr Ewa Żurawska-Płaksej
tel.: 71 784 04 68
e-mail: ewa.zurawska-plaksej@umed.wroc.pl

Asystenci
dr Ewa Grzebyk
tel.  71 784 04 68
e-mail: ewa.grzebyk@umed.wroc.pl

mgr Joanna Górka-Dynysiewicz
tel.: 71 784 03 03
e-mail: joanna.gorka-dynysiewicz@umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Juszczyńska
e-mail: katarzyna.juszczynska@umed.wroc.pl
 
Pracownicy naukowo- i inżynieryjno techniczni
mgr Agata Roge
tel.: 71 784 03 03
e-mail: agata.roge@umed.wroc.pl

Małgorzata Mostowy
tel.: 71 784 03 02
 
Małgorzata Nadkierniczna
tel.: 71 784 03 02

Izabela Rusinowicz

Justyna Michalska

Dotoranci
mgr Arleta Dołowacka