Główne tematy badań

 

  1. Izolacja i charakterystyka receptora hemoglobiny z hepatocytów.
  2. Glikacja cystatyny białka jaja kurzego (owocystatyny) i badanie jej właściwości,
    w tym zmian konformacyjnych i hamowania leguminazy.
  3. Wpływ antybiotyków aminoglikozydowych na wiązanie kurzej cystatyny
     w kanalikach nerkowych.
  4. Badanie procesów glikacji i stresu oksydacyjnego w cukrzycy typu 2.
  5. Ocena właściwości antyglikooksydacyjnych leków w badaniach in vitro.
  6. Poszukiwanie testów biochemicznych użytecznych w diagnostyce i monitorowaniu terapii przewlekłych chorób wątroby.