Sekcja Zakupów Inwestycyjnych

Starszy specjalista
mgr Dorota Emerling
tel.: 71 784 00 51, 71 784 11 87
fax: 71 784 00 52
e-mail: dorota.emerling@umed.wroc.pl
Samodzielny referent
Krzysztof Szczepaniak
tel.: 71 784 11 98
fax: 71 784 00 52
e-mail: krzysztof.szczepaniak@umed.wroc.pl
Samodzielny referent
mgr Marta Nowak
tel.: 71 784 00 51, 784 11 87
fax: 71 784 00 52
e-mail: marta.nowak@umed.wroc.pl
  Samodzielny Referent
Sylwia Mochocka
tel.: 71 784 11 89
fax: 71 784 00 52
e-mail: sylwia.mochocka@umed.wroc.pl
17.10.2019