Sekcja napraw


 
Specjalista w gr. inż. - techn.
mgr inż. Marek Chamerski
tel.: 71 784 11 91 
faks: 71 784 00 52
Starszy Technik
Dariusz Kazubek
tel.: 71 784 11 96 
faks: 71 784 00 52
Starszy technik
Robert Maćkowiak
tel.: 71 784 11 96
faks:71 784 00 52
Starszy Referent
Elżbieta Zarzycka
tel. 71 784 11 97
faks: 71 784 00 52
e-mail: elzbieta.zarzycka@umed.wroc.pl
Starszy Referent
mgr Anna Hojka
tel.: 71 784 11 89
fax: 71 784 00 52
e-mail: anna.hojka@umed.wroc.pl
Starszy technik
Grzegorz Tomczak
tel.: 71 784 11 92
faks: 71 784 00 52
Samodzielny technik
Jan Zawadzki
tel.: 71 784 12 00
faks: 71 784 00 52
  Samodzielny referent
Katarzyna Żebrowska
tel.: 71 784 11 99
fax: 71 784 00 52
e-mail: katarzyna.zebrowska@umed.wroc.pl
17.03.2016