Sekcja napraw - pracownicy

Samodzielny referent
mgr Anna Matyasik
Tel: 71 784 11 90,
fax: 71 784 00 52
email: aneta.matyasik@umed.wroc.pl
  Samodzielny referent
lic. Katarzyna Żebrowska
tel.: 71 784 11 99
fax: 71 784 00 52
e-mail: katarzyna.zebrowska@umed.wroc.pl
Specjalista w gr. inż. - techn.
mgr inż. Marek Chamerski
tel.: 71 784 11 91 
faks: 71 784 00 52
Pracownik techniczny
Jan Zawadzki
tel.: 71 784 12 00
faks: 71 784 00 52
Pracownik techniczny
Dariusz Kazubek
tel.: 71 784 11 96 
faks: 71 784 00 52
  Pracownik techniczny
Robert Maćkowiak
tel.: 71 784 11 96
faks:71 784 00 52
Pracownik techniczny
Grzegorz Tomczak
tel.: 71 784 11 92
faks: 71 784 00 52
17.10.2019