Sprzęt multimedialny

Dział Aparatury Naukowej uprzejmie informuje, że w przypadku zakupu sprzętu multimedialnego wraz z montażem/podłączeniem do sieci, należy dołączyć do wniosku zakupowego opinie techniczną umożliwiającą realizację zamówienia.

1) Dla budynków UMW

a) podłączenie nowego sprzętu, który wymaga zasilania elektrycznego, wentylacji, daje duże zyski ciepła lub ma duży ciężar wymaga konsultacji.
b) wymiana starego urządzenia na nowe o tych samych parametrach podłączenia nie musi być konsultowane.
Osoba do której należy kierować zapytania:
Anna Polarczyk - Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego
Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów UMW
 

2) Dla budynków współużytkowanych:

a) dla pomieszczeń współużytkowanych należy uzgodnić zakup ze Szpitalem tj:
- z Działem Teleinformatyki w kwestii m. in. podłączenia sprzętu do sieci;
- z Działem Utrzymania Obiektu w kwestii m. in. wiercenia, montażu na ścianie;
b) dla pomieszczeń UMW w budynkach współużytkowanych należy najpierw zwrócić się do Szpitala i otrzymać warunki, a następnie skonsultować się z Sekcją Nadzoru Inwestorskiego Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów UMW - Kierownik Anną Polarczyk.

 
Wniosek zakupowy należy pobrać ze strony https://www.umed.wroc.pl/aparatura-naukowa-formularze (poz.2 zakup sprzętu) oraz dołączyć przynajmniej 1 ofertę cenową z uwzględnieniem ceny netto/brutto, terminu dostawy, terminu płatności/ preferowany przelew min 21 dni/, okresu gwarancji i serwisu.
Istnieje możliwość wcześniejszej konsultacji, w celu np. pomiaru pomieszczenia i pomocy w wyborze odpowiedniego sprzętu. W tym celu prosimy o tel. pod nr 071-784-11-87.

07.03.2018