Sprzęt biurowy - kserokopiarki
Sygnatura Umowy: UMW/AZ/PN-24/18 cz. B.

Wykonawca: Rand Sp. zo.o.
Adres: ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław
Numer telefonu: 603-850-570 Numer faxu: (71) 341-98-76 e-mail: firma@rand.pl

Warunki serwisu:
Okres gwarancji na kserokopiarki wynosi 36 miesięcy i jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru dostarczonego sprzętu.
Dostawa realizowana jest w ciągu 6 dni od dnia złożenia zamówienia przez dział Aparatury Naukowej.
Reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
Naprawa gwarancyjna dokonana będzie w terminie do 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku napraw dłuższych niż dwa dni Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na czas naprawy – sprzęt zastępczy ( równoważny).
Wykonawca urządzenia zapewnia bezpłatny przegląd i konserwacje urządzeń co 30 000 kopii w okresie gwarancji.

Wykaz kserokopiarek i cennik
 

22.05.2018