Sprzęt biurowy - kserokopiarki
 

Sygnatura Umowy: UMW/IZ/PN-153/19

Wykonawca: Rand Sp. z o.o.
Adres: ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław
Numer telefonu: 603-850-570 Numer faxu: (71) 348-66-24 e-mail: firma@rand.pl
 

Warunki serwisu:

Okres gwarancji na kserokopiarki wynosi 48 miesięcy i jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru dostarczonego sprzętu.
Dostawa realizowana jest w ciągu 6 dni od dnia złożenia zamówienia przez dział Aparatury Naukowej.

Przystąpienie do naprawy nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki.

Naprawa gwarancyjna dokonana będzie w terminie do 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku napraw dłuższych niż dwa dni Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na czas naprawy – sprzęt zastępczy ( równoważny).

Wykonawca urządzenia zapewnia bezpłatny przegląd i konserwacje urządzeń co 30 000 kopii w okresie gwarancji.

Wykaz kserokopiarek wraz z cennikiem (załącznik)

28.04.2020