Formularze

  1. Plan zakupów środków trwałych - pobierz
  2. Zakup materiałów eksploatacyjnych alternatywnych - pobierz
  3. Zakup materiałów eksploatacyjnych oryginalnych - pobierz
  4. Zakup cześci i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek - pobierz
  5. Zakup sprzętu - pobierz
  6. Formularz naprawy - pobierz
  7. Oddanie sprzętu innej jednostce Uczelni - pobierz
  8. Przyjęcie sprzętu od innej jednostki Uczelni - pobierz