ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty w Dziale Spraw Studenckich  - na zastępstwo

Główne zadania i obowiązki:
 • Opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych oraz procedur z zakresu:
 • Koordynacja i obsługa działań komisji dyscyplinarnych ds. studentów, w szczególności
  • opracowanie regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie,
  • przygotowanie powołań na członków komisji, rzeczników dyscyplinarnych,
  • współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi powołanymi do prowadzenia spraw dyscyplinarnych studentów oraz przewodniczącymi tych komisji.
 • Obsługa spraw związanych ze skargami i wnioskami studentów kierowanymi do Prorektora ds. Dydaktyki, na jego zlecenie.
 • Koordynacja postępowania w sprawie przyznawania nagród, odznaczeń i innych gratyfikacji w Uczelni, dedykowanych studentom.
 • Koordynacja spraw dotyczących kredytu studenckiego.
 • Przeprowadzanie analiz, opracowanie wniosków dotyczących toku studiów na potrzeby władz Uczelni.
 • Prowadzenie spraw dotyczących: profilaktyki poekspozycyjnej studentów i doktorantów (zakłucia) oraz kredytów studenckich.
 • Nadzór nad realizacją umowy w sprawie systemu antyplagiatowego dla studentów, w tym jej odnawianie.
 • Prowadzenie spraw związanych z krajową wymianą studentów w ramach MOSTUM.
 • Realizacja działań związanych z przyznaniem Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia oraz nagród dla studentów i doktorantów.
 • Koordynowanie spraw związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem NNW i OC studentów i doktorantów.
 • Koordynowanie i realizacja sprawozdawczości w Uczelni związanej ze sprawami studentów i doktorantów (w szczególności pomocy materialnej).

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe (preferowane: ekonomia, administracja, prawo lub pokrewne)
 • doświadczenie zawodowe minimum 1 rok
 • bardzo dobra obsługa komputera (MS Office, w szczególności Excel, urządzeń biurowych)
 • umiejętność szybkiego uczenia się, działania pod presją czasu i realizacji wielu zadań,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • zaangażowanie

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość rozwoju zawodowego.
 • pakiet socjalny, kartę Multisport.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres hr@umed.wroc.pl  
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
 
Jednocześnie informujemy, iż administratorem danych pozyskanych podczas procesu rekrutacji, jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
Prosimy o umieszczenie w CV następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.