Wyniki I tury wyborów do Senatu UMW
(4.6.2020)

Blisko 47 procent wyniosła frekwencja w I turze wyborów do Senatu. Po raz kolejny decydowaliśmy głosując elektronicznie. W II turze, zaplanowanej 8 czerwca, swoich reprezentantów wybiorą już tylko przedstawiciele WL i WL-S.

Rekrutacja 2020/2021
(29.5.2020)

Najważniejsze aktualności dotyczące rekrutacji na studia 2020/2021. Choć harmonogramy musiały ulec zmianie, warunki rekrutacji pozostają niezmienne. Obecnie otwarta jest rejestracja na English Division. Reszta kierunków - rejestracja od 1 lipca.

Dr Henryk Czarnik-Matusewicz wśród liderów akcji COST
(5.6.2020)

Dr Henryk Czarnik-Matusewicz z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej wziął udział w pisaniu zwycięskiej Akcji w ramach programu COST umożliwiającego naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią.

Ankieta - zmiany w kredytach studenckich
(5.6.2020)

Ankieta przeprowadzana jest w związku z działaniami planowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie usprawnienia funkcjonującego od 1998 roku systemu preferencyjnych kredytów studenckich.

Granty OPUS-18 i PRELUDIUM-BIS dla naszych naukowców
(4.6.2020)

Katedra i Zakład Patomorfologii kierowana przez prof. Piotra Ziółkowskiego zrealizuje dwa projekty naukowe dzięki grantom z programów OPUS-8 i PRELUDIUM-BIS Narodowego Centrum Nauki. 

Rada Uczelni spotkała się z władzami UMW
(4.6.2020)

Posiedzenie Rady Uczelni, z udziałem władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zaplanowano w Centrum Naukowej Informacji Medycznej - zachowano środki bezpieczeństwa i zadbano o zachowanie wymaganych odstępów.

Zdalna forma egzaminów i zaliczeń
(4.6.2020)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora przyjętą na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu formą egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2020 jest forma zdalna, realizowana za pomocą dwóch platform BBB oraz Testportalu.

20. edycja Nagród Naukowych POLITYKI
(4.6.2020)

Jeszcze tylko d 14 czerwca zgłaszać można kandydatury do Nagród Naukowych POLITYKI, czyli programu stypendialnego dla młodych naukowców. Do wygrania jest stypendium w wysokości 15 tys. zł.