Zmarł prof. Piotr Szyber
(28.11.2020)

Prof Piotr Szyber - jedna z ikon UMW nie żyje. Profesor był wieloletnim kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego. Z uczelnią związany był ponad pół wieku.

Zasady organizacji dydaktyki po 30 listopada
(24.11.2020)

Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar wypracowała z dziekanami i przedstawicielami studentów zasady realizacji zajęć po 29 listopada. Rozszerzono liczbę zajęć praktycznych realizowanych stacjonarnie.

Zalecenia dotyczące zapobiegania zakażeniu z 29.11.2020
(30.11.2020)

Zalecenia dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym 202/2021 podczas prowadzenia zajęć. Aktualizacja z dnia 29.11.2020 r.

Organizacja pracy Biblioteki UMW od 30.11.2020 r.
(27.11.2020)

Od 30 listopada Biblioteka wznawia działalność w zakresie wypożyczania zbiorów. Dla użytkowników udostępniony zostaje Dział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia). Lada I piętro czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

WNoZ zaprasza na cykl webinariów po hasłem "Kierunek Zdrowie"
(26.11.2020)

Wydział Nauk o Zdrowiu przygotował cykl otwartych spotkań w formie webinariów prowadzonych przez pracowników WNoZ, których celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat konkretnych dziedzin zdrowia.

Konieczność zmiany harmonogramów zajęć
(26.11.2020)

Dziekani otrzymali polecenie przeorganizowania planów zajęć, by jak najwięcej treści teoretycznych (wykłady, seminaria, fakultety) udało się zrealizować przed świętami. Nie dotyczy to zajęć, które wracają w formie stacjonarnej.

Rada Uczelni nowej kadencji
(25.11.2020)

Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wybrał kandydatów do Rady Uczelni kolejnej kadencji. Radę tworzy 5 członków spoza społeczności, 3 reprezentantów z uczelni i przewodnicząca samorządu studentów.

Harmonogram spotkań dziekanów ze studentami
(24.11.2020)

Zgodnie z zapowiedzią na każdym z wydziałów uczelni odbędą się spotkania dziekanów ze studentami, by wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania dotyczące zasad prowadzenia zajęć.