Zgłoszenia kandydatów do Senatu kadencji 2020-2024
(22.5.2020)

Do 29 maja zgłaszać można kandydatów do Senatu w kadencji 2020-2024. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Uczelnianej Komisji Wyborczej - w Dziale Organizacyjno-Prawnym w CNIM. 

Prof. Piotr Ponikowski rektorem UMW na kadencję 2020-2024
(21.5.2020)

Elektorzy dokonali wyboru. Prof. Piotr Ponikowski stanie na czele Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024. Głosowanie odbyło się w formie elektronicznej. Wyniki były jednoznaczne.

Dokumenty na LEK i LDEK można złożyć później
(26.5.2020)

Minister Zdrowia przedłużył termin na składanie zgłoszeń do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które odbędą się we wrześniu 2020 r. - do dnia 31 lipca 2020 r.

Domy studenckie - decyzja o zamknięciu
(26.5.2020)

Po dokładnej analizie wytycznych ministerialnych, zaleceń uczelnianego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego oraz sytuacji epidemicznej i nakładanych przez nią na uczelnię obowiązków zdecydowano o zamknięciu akademików.

Wystawianie e-ZLA: materiały edukacyjne
(25.5.2020)

Z uwagi na stan epidemii oraz związaną z nim zmianę organizacji pracy Uczelni, w tym roku nie odbędzie się stacjonarne szkolenie z tematyki wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. W zamian ZUS przygotował materiały edukacyjne.

Możliwości aplikowania o środki na walkę z COVID-19
(25.5.2020)

CWN przygotowało zestawienie, które porządkuje wszelkie projekty i konkursy związane z diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem COVID-19 oraz radzeniem sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii.

Dzień Otwarty Online 2020
(25.5.2020)

Pierwszy w historii uczelni Dzień Otwarty Online już w prawdzie za nami, ale można go przeżyć również w pojedynkę, przechodząc przez wszystkie atrakcje dnia otwartego. Umożliwi to mapka na stronie rekrutacji.

Przedłużone zdalne nauczanie do końca roku akademickiego
(22.5.2020)

Po przeanalizowaniu sytuacji władze uczelni podjęły decyzję o dokończeniu zajęć w bieżącym roku akademickim w sposób zdalny. Platformami dopuszczonymi do zdalnych egzaminów są Testportal oraz BBB.