Zasady organizacji dydaktyki po 30 listopada
(24.11.2020)

Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar wypracowała z dziekanami i przedstawicielami studentów zasady realizacji zajęć po 29 listopada. Rozszerzono liczbę zajęć praktycznych realizowanych stacjonarnie.

Komunikat w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych
(3.12.2020)

Nasza uczelnia rozpoczęła proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. DziałSpraw Pracowniczych będzie na bieżąco informować o charakterze tej formy oszczędzania, zasadach uczestnictwa w programie i etapach wdrożenia.

Infromacja o podwyżkach dla pracowników
(3.12.2020)

Ukazało się zarządzenie rektora regulujące kwestię podwyżek przyznanych wszystkim pracownikom Uczelni. Dotacja celowa przekazana na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia wyniosła 2 miliony 805 tysięcy.

Medyczne Oskary 2020: o zasadach słów kilka
(3.12.2020)

Tegoroczna edycja koleżeńskiego plebiscytu "Oskary Medyczne 2020" cieszy się ogromną popularnością. Jak dotąd spłynęło do nas kilkadziesiąt zgłoszeń, a wraz z nimi pojawiły się również wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia i doprecyzowania. 

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
(1.12.2020)

1 grudnia rozpoczęło działanie Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Nasza uczelnia jest jednym z 10 ośrodków w Polsce, które otrzymały na ten cel środki z Agencji Badań Medycznych. Dofinansowanie wyniosło niemal 9 mln złotych.

Zalecenia dotyczące zapobiegania zakażeniu z 29.11.2020
(30.11.2020)

Zalecenia dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym 202/2021 podczas prowadzenia zajęć. Aktualizacja z dnia 29.11.2020 r.

Zmarł prof. Piotr Szyber
(28.11.2020)

Prof Piotr Szyber - jedna z ikon UMW nie żyje. Profesor był wieloletnim kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego. Z uczelnią związany był ponad pół wieku.

Organizacja pracy Biblioteki UMW od 30.11.2020 r.
(27.11.2020)

Od 30 listopada Biblioteka wznawia działalność w zakresie wypożyczania zbiorów. Dla użytkowników udostępniony zostaje Dział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia). Lada I piętro czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.