Zmiana organizacji pracy na uczelni
(13.3.2020)

W związku z zaistniałą sytuacją zmienia się organizacja pracy na uczelni. Najbardziej skuteczną formą kontaktu będzie e-mail. Wiele jednostek, w celu ograniczenia kontaktów, zmieniło zasady funkcjonowania - na przykład sposób przyjmowania dokumentów.

Zmiany standardów kształcenia
(4.4.2020)

W związku z opublikowaniem rozporządzenia MNISW z dnia 1.04.2020 zmieniającego standardy kształcenia na kierunkach medycznych Prorektor ds. Dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel rozpoczął prace nad wprowadzeniem zmian w życie na UMW.

Możliwości aplikowania o środki na walkę z COVID-19
(3.4.2020)

Centrum Wspierania Nauki przygotowało zestawienie, które porządkuje wszelkie projekty i konkursy związane z diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem COVID-19 oraz psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii.

Spotkanie z prof. Piotrem Ponikowskim
(2.4.2020)

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na kolejne spotkanie z p.o. rektora. Prof. Piotr Ponikowski relacjonuje najważniejsze wydarzenia ostatnich dni, zapowiada czekające nas wyzwania i zaprasza do kontaktu i zadawania pytań.

Oświadczenie prof. Małgorzaty Sobieszczańskiej
(2.4.2020)

Na prośbę prof. Małgorzaty Sobieszczańskiej zamieszczamy oświadczenie dotyczące rezygnacji Pani Profesor z udziału w wyborach na funkcję Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2020–2024.

Zgłoś pełniony wolontariat
(2.4.2020)

Wypełnij ankietę dotyczącą aktualnego lub zakończonego wolontariatu w walce z epidemią. Dane umożliwią Dziekanom ocenę skali wolontariatu, co przełoży się na zaplanowanie formy zaliczania zajęć odbywających się podczas jego trwania.

Konkurs projektowy w sprawie walki z epidemią COVID-19
(1.4.2020)

Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) ogłosił nadzwyczajny konkurs projektowy w związku z walką z epidemią COVID-19.  Dofinansowanie będzie przyznane na małe dotacje na konkretne działania na poziomie lokalnym.

Wybitni studenci z grantami w ramach RID
(1.4.2020)

Poznaliśmy laureatów. W kolejnej edycji konkursu na realizację projektów naukowo-badawczych dla wybitnych studentów w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości wyróżniono 4 projekty. Zwycięzcy otrzymają dofinansowanie.