Ustalanie składu Rad Dyscyplin
(5.9.2019)

Rozpoczęła pracę komisja, której zadaniem będzie ustalenie - zgodnie z zapisami Statutu UMW - składu Rad Dyscyplin. Wszelkie informacje dotyczące procedury, a także listy rankingowe umieszczone zostaną na specjalnej stronie internetowej.

Kolejne kroki w rekrutacji 2019/2020
(3.7.2019)

Ruszył II nabór na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej, zdrowiu publicznym i pielęgniarstwie. Do 30.09 trwa również rekrutacja na II stopień i rekrutacja uzupełniająca. www.rekrutacja.umed.wroc.pl.

RID - dodatkowe środki do wykorzystania
(13.9.2019)

Pracownicy, studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystać ze środków finansowych dostępnych w projekcie "Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu".

Zmarł prof. Krzysztof Wrabec
(12.9.2019)

Z żalem informujemy, że 11 września 2019 roku zmarł prof. dr hab. Krzysztof Wrabec, wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego
(10.9.2019)

Wrocławskie uczelnie ponownie rozpoczną wspólnie nowy rok akademicki. Uroczystość zaplanowano 30 września 2019 roku o godz. 15.00 w Oratorium Marianum UWr. Po jej zakończeniu orszak przejdzie do Rynku, by odśpiewać Gaudeamus igitur.

Przedstawiciel UMW w komisji ds. stypendiów ministra
(9.9.2019)

Prof. Marzenna Podhorska-Okołów - decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - została powołana do zespołu decydującego o przyznaniu stypendium MNiSW dla wybitnych studentów i młodych naukowców.

Rozwój przez interdyscyplinarność
(6.9.2019)
ARTYKUŁ Z GAZETY UCZELNIANEJ

Fascynacja badaniami komórkowymi przywiodła Kamila Kobaka, absolwenta biotechnologii, na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, gdzie z sukcesami współracuje z Samodzielną Pracownią Badań Układu Krążenia.

Nasi przedstawiciele wśród 30 Kreatywnych Wrocławia
(6.9.2019)

Dr hab. Tomasz Zatoński oraz dr Paweł Gawłowski znaleźli się w gronie 30 Kreatywnych Wrocławia w roku 2019. To piąta edycja plebiscytu wyłaniającego wrocławian, których działalność, kreatywność i zaangażowanie zasługują na wyróżnienie.