Komisje Rektorskie

W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym jeden przedstawiciel z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni

 

 

Komisja ds. Szpitali Klinicznych, Lecznictwa i Laboratoriów

Obsługa Komisji – Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych

 

Komisja ds. Restrukturyzacji Uczelni i Szpitali Klinicznych

Obsługa Komisji – Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych

 

Komisja Socjalno-Mieszkaniowa

Obsługa Komisji – Dział Eksploatacji

 

Komisja ds. Szkolenia Podyplomowego

Obsługa Komisji – Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

 

Komisja ds. Wynalazczości

Obsługa Komisji – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

Komisja ds. Przeciwdziałania Plagiatom

Obsługa Komisji – Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni