Informacja w sprawie kart Multisport

 


Wnioski do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie karty Multlisport
2. Wniosek o rezygnację z karty Multisport
 
Uprzejmie informujemy pracowników korzystających z karty Multisport, iż od 1 czerwca br. nadal będziemy kontynuować zakup karty Multisport w firmie Benefit Systems.
 
Karty będą dostępne w wersji nielimitowanej - Multisport Plus, oraz z wersji limitowanej- 8 wejść w miesiącu- MultiActive -(ograniczona liczba placówek, nie akceptują karty w Aquaparku ul. Borowska).
 
Wysokość dopłaty do karty z ZFŚS uzależniona będzie od dochodu brutto na osobę. Dofinasowanie będzie utrzymane na poziomie 50% kosztu zakupu przy dochodach do 4.500 zł/os i 45% ceny zakupu przy dochodach powyżej 4.501 zł/os.

Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Plus wynosić będzie :

  • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 145,00 zł,
  • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 155,30 zł,

Odpłatność pracownika korzystającego z karty MultiActive wynosi:

  • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 81,00 zł,
  • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 87,00 zł,

za kwartał i potrącona będzie z wynagrodzenia pracownika w pierwszym miesiącu dysponowania kartą za okres 3 miesięcy.
 
Pracownicy, którzy nadal chcą korzystać z Karty winni złożyć  w Sekcji Socjalnej nowe wnioski z informacją o dochodach i wybranej wersji karty do dnia 13.05.2016 r.

Brak wpływu wniosku do dnia 16 maja 2016r. jest równoznaczny  z rezygnacją z korzystania z karty po 31 maja 2016.

W dalszym ciągu utrzymany zostaje trzymiesięczny system wchodzenia i wychodzenia z systemu posiadania karty Multisport. Wnioski i pisemne rezygnacje należy składać:

  • do 15 maja na czerwiec-lipiec-sierpień
  • do 15 sierpnia na wrzesień-październik-listopad
  • do 15 listopada na grudzień-styczeń-luty
  • do 15 lutego na marzec-kwiecień-maj

Wniosek dostępny jest w  Sekcji Socjalnej oraz na stronie internetowej http://www.umed.wroc.pl/

 


Link do jednostek akceptujących Kartę Multisport Plus
https://www.benefitsystems.pl/search/multisport?card[]=3&location=Wroc%C...

Link do jednostek akceptujących Kartę MultiActive
https://www.benefitsystems.pl/search/multisport?location=Wroc%C5%82aw%2C...